A gdyby tak przestać lać wodę w ogłoszeniach ? Czyli o ankietce z linkedin rozważań część druga

Tekst jest adresowany do pracowników na rynku IT, ponieważ do  nich adresowana była też sonda, natomiast zachęcam do lektury  również rekruterów – myślę, że mogą znaleźć dla siebie coś pożytecznego!  

Mój pierwszy komentarz do krótkiej ankiety, którą przeprowadziłem  na Linkedin, wywołał małą burzę na jednym forów internetowych  branży IT.  

W skrócie – postawiłem tezę, że przy stosunkowo niewielkiej  wariancji widełek w ogłoszeniach dla specjalistów IT być może  bardziej przydatne przy wyborze ogłoszeń będzie zwrócenie uwagi  na takie czynniki, jak opis kultury organizacji i projektów. Zadziorne,  zwłaszcza w kontekście wyników ankiety, stwierdzenie, w swoim  założeniu miało prowokować, również do głębszej refleksji.  

Podkreślam – jestem stanowczym zwolennikiem podawania widełek  (obecnie jest to już raczej norma w branży). Jednocześnie uważam,  że inne aspekty, szczególnie kultura i zespół, w ogłoszeniu mogą mieć większe znaczenie niż relatywnie niewielkie różnice  wynagrodzenia.  

Kultura organizacji to zespół wartości, zachowań, norm, przekonań charakteryzujących dane środowisko. W przeważającej mierze są one nieuświadomione, i na pewno nie równoznaczne z  obwieszczanymi głośno deklaracjami na temat własnej kultury,  patetycznymi hasłami na ścianach czy treścią wystąpień managementu. Nie definiuje jej to, co ludzie mówią, tylko to, co  robią. Każdy z jej uczestników w jakiś sposób na nią wpływa. Ma  ona też wielki wpływ na każdego uczestnika. Nie da się od niej  uciec.  

Kultury są różne. Jedne bardzo premiować będą poczucie  wspólnoty, inne elastyczność, jeszcze inne będą mocno  hierarchiczne, inne konkurencyjne i nastawione na wynik. My mamy różne osobowości i zwyczajnie w jednych miejscach znajdziemy się lepiej, w innych gorzej.  

Jeśli trafisz do organizacji, dom której nie pasujesz, ze względu na  kulturę, będzie Ci tam źle.

Wiem z praktyki, że kandydaci odrzucają oferty spełniajace ich oczekiwania finansowe, ponieważ na rozmowie nie było “chemii”. Często rozmawiam ze specjalistami, którzy pracując od 2-3 miesięcy w nowej firmie, już chcą ją zmienić. Pomimo, że otrzymali oczekiwane stawki.  

Widełki to “twarde dane” (pewnie też można z tym podyskutować), a opis kultury  zawsze będzie pewnym przybliżeniem. W komentarzach jasno  widać brak zaufania do tych opisów i przesyt bełkotem o  owocowych czwartkach. Wiele to mówi o poziomie zaufania  pomiędzy branżami IT a rekruterską. 

Proces rekrutacyjny nie jest jednostronny. Pracodawca rekrutuje  Ciebie, ale i Ty “rekrutujesz” pracodawcę. Tego, czego możesz  oczekiwać za swojej strony jako kandydat, jest dobrze napisane  ogłoszenie, które zawiera informacje na temat:  

• kulturę organizacji, oraz powiązane z nią: 

• długofalowe oczekiwania wobec kandydata w trakcie pracy  (kiedy jest OK, kiedy nie jest OK)  

• to, czego kandydat może oczekiwać od pracodawcy, jeśli na  dłuższą metę będzie dowoził to, czego się od niego oczekuje 

Czytając takie ogłoszenie, powinniście również móc stwierdzić, jeśli  nie jest to miejsce dla Was. My jesteśmy różni i kultury organizacji  są różne.  

Sam staram się pisać ogłoszenia tak, żeby przyniosły maksymalną wartość dla potencjalnego Kandydata. Uważam, że kultura  organizacji może i powinna zostać opisana językiem faktów.  Poniżej przykłady, oceńcie sami: 

Przykład nr 1.  

“Najważniejszymi wyznacznikami kultury organizacji są:  

rozwój i transfer wiedzy: dostępne budżety na szkolenia  organizowane przez zewnętrznego partnera oraz na certyfikaty.  Podejmowanych jest dużo wewnętrznych inicjatyw w ramach  knowledge sharing. Pracownicy zachęcani są do dzielenia się wiedzą, nie tylko w obrębie zespołów. Można korzystać z  zasobów firmowej biblioteki, można również do niej zamawiać pozycje na koszt firmy.  

poszanowanie metodyk i procesów: Scrum wdrożony jest  praktycznie by the book z nieznacznymi odstępstwami  

dobra atmosfera pracy i relacje w zespole: atmosfera jest  luźna, nie ma dress code. Nadgodzin nie ma. Duży nacisk  kładziony jest na work-life balance, higienę pracy. Godziny pracy  są elastyczne, przy czym większość pracowników zaczyna o 9  wraz z daily stand upem. Organizowane są warsztaty z  mindfulness, do dyspozycji zespołu jest psycholog. W biurze  dostępne są focus roomy, jest chill out room, gaming room.  Organizowane są regularne wydarzenia integracyjne (około  czterech rocznie).  

samodzielność: zespoły są właścicielami procesów i projektów.  Bardzo przychylnie patrzy się na inicjatywy, na proaktywność. “  

Przykład nr 2  

“Praca w firmie daje satysfakcję, komfort i poczucie  bezpieczeństwa. Kultura organizacji zorientowana jest wokół takich wartości jak relacje, samodzielność, profesjonalizm,  dobra komunikacja. Atmosfera jest mało formalna, relacje są koleżeńskie. Nie ma mikrozarządzania. Tempo pracy i jakość komunikacji są równie ważne, będziesz pracował z ludźmi z  którymi równie chętnie “wskoczysz” w projekt jak i pójdziesz na 

piwo. Opinia każdego jest istotna w działalności, wyrażanie opinii i  krytyki jest czymś, do czego będziesz zachęcany. Średnia wieku  jest niższa niż 30 lat, mediana doświadczenia to 4 lata.”  

Przykład nr 3  

“Oczekiwania w stosunku do Ciebie:  

● samodzielność 

● praca w dobrym (nie ekstremalnym) tempie  

● kod, który solidnie będzie przechodził przez review  Jeśli sprawnie “zdejmujesz tematy z backlogu” i realizujesz zadania  tak, że nikt z zespołu nie ma uwag do tempa pracy i komunikacji,  wszystko jest OK.  

Mój klient pomoże Ci zrealizować oczekiwania:  

● przez indywidualne podejście do potrzeb szkoleniowych:  jeśli znajdziesz szkolenie, materiały albo inną formę edukacji, która  pomoże w bieżącej pracy, firma zapłaci lub dołoży się do jej  realizacji.  

● przez regularny transfer wiedzy w zespole, złożonym w  dużej mierze z seniorów.  

● przez atmosferę współpracy i dbałość o dobre relacje.  

Jeśli spełnisz oczekiwania, czekają Cię następujące  możliwości:  

Choć struktura firmy jest płaska i raczej nie ma managerskich  ścieżek kariery, możliwy jest rozwój ekspercki, oraz wejście na  poziom team leadera. Liderzy zespołów wyłaniają się naturalnie –  kto najwięcej umie, od tego inni chcą się uczyć.” 

Przykład nr 4  

“Oczekiwania wobec Ciebie  

Główną metryką jest success rate jeśli chodzi o spring goale –  zespół ma dowozić to, czego się zobowiązał na początku sprintu.  Jeśli cel nie jest dowiedziony, decyduje to, czy zespół zrobił wszystko, co był w stanie zrobić – success rate nie jest  zerojedynkowy.  

Jeśli chodzi o Twój udział, zespół oczekiwać będzie:  

● nakreślenia ścieżek i standardów w zakresie QA  

● wykonywania typowego QA checku, żeby się upewnić, czy  Edge Case’y zostały pominięte przez developerów  

Jeśli spełnisz oczekiwania, czekają Cię następujące  możliwości  

Ścieżki rozwoju:  

Dla Senior QA Engineera:  

● menedżerska (engineering lead – zarządzanie ludźmi, budowanie  zespołów wraz z product ownerami i scrum masterami)  

● specjalistyczna (principal developer – architekt wykonawczy, który  spina kilka większych projektów między zespołami, wykonuje POCs  itd.., architekt).  

Rekrutacje wewnętrzne są prowadzone jeszcze zanim nowe  stanowiska zostaną ogłoszone na zewnątrz organizacji.  

Dla mid QA Engineera: możliwość rozwoju w stronę seniora poparta  development planami, zewnętrznymi i wewnętrznymi szkoleniami,  refundowaniem certyfikatów”  

Możliwe również są awanse poprzeczne w ramach dostępnych  zespołów w Warszawie i innych lokalizacjach firmy na całym  świecie.: 

(Naturalnie nie zacytowałem pełnych ogłoszeń -w każdym znajdują się zarówno widełki, jak i dokładny opis projektów oraz stosu  technologicznego, oraz informacja o stosunku do pracy zdalnej). 

Jasne, że operujemy przybliżeniami. Wszystko okaże się “w  praniu”. Natomiast myślę, że działanie metodą szacowania  prawdopodobieństw jest lepsze, niż metodą prób i błędów. Również w dalszej części procesu dobry rekruter podpowie Wam, jakie  pytania Wy możecie zadać pracodawcy, żeby ocenić prawdopodobieństwo, że jest to miejsce dla Was. 

OK. To moje zdanie. Podparte 15 letnim doświadczeniem w  rekrutacji na rynku IT. Chętnie poznam Wasze opinie. Będzie mi  bardzo miło, jak podzielicie się w komentarzach odpowiedziami na  pytanie:  

Co Waszym zdaniem, prócz widełek cenowych, powinny zawierać ogłoszenia o pracy w branży IT? 

1 Comment
  • Jarek
    Posted at 13:35h, 29 października Odpowiedz

    Fajnie się takie ogłoszenia czyta, pytanie pozostaje czy to tylko fantazja rekrutera czy opis odpowiadający rzeczywistości. Daje znacznie więcej informacji o firmie / zespole na wstępie. Ale mimo wszystko domagałbym się przy pierwszym kontakcie, wiedząc już więcej o organizacji ustalenia czy finansowo jest OK.

Post A Comment